14 12

Ekspertyza budowlana to oficjalny dokument przygotowany przez rzeczoznawcę budowlanego na podstawie oględzin budynku. Znajdują się w niej wszystkie niezbędne informacje poświadczające aktualny stan techniczny nieruchomości. Na podstawie ekspertyzy budowlanej ekspert w dziedzinie budownictwa dopuszcza budynek mieszkalny do bezpiecznego użytkowania. Rzeczoznawca budowlany może także, jeżeli ma ku temu przesłanki, umieścić w opinii technicznej wytyczne dotyczące wstrzymania korzystania z nieruchomości w przypadku wystąpienia czynników, które mogłyby zagrażać życiu lub zdrowiu użytkowników domu.

Rzeczoznawca budowlany wykona ekspertyzę budowlaną

Rzetelność procesu budowlanego jest ważna przede wszystkim ze względu na nasze bezpieczeństwo. Tak samo jest z dokumentami, które poświadczają pracę ekipy budowlanej. Jeżeli opinia techniczna nie jest miarodajna, nie możemy mieć pewności, że dom, w którym mieszkamy, jest bezpieczny. Z tego względu ekspertyza budowlana powinna być przygotowana nie tylko z należytą starannością, ale i przez doświadczonego fachowca, który ma odpowiednie doświadczenie w przygotowywaniu tego typu orzeczeń. Doświadczony rzeczoznawca budowlany z odpowiednimi kwalifikacjami nie tylko rzetelnie sprawdzi nasz dom pod względem jego przydatności do użytkowania, ale i – w razie uszkodzeń powstałych podczas eksploatowania budynku – wskaże najlepsze rozwiązania naprawcze. Jeżeli uszkodzenia wynikają z uchybień wykonawcy robót budowlanych, dodatkowo ekspertyza budowlana pomoże nam uzyskać należne nam odszkodowanie.

Ekspertyza budowlana – definicja

Ekspertyza budowlana to ocena stanu technicznego budynku użytkowego. Przygotowuje ją rzeczoznawca budowlany na zlecenie prywatne lub jednostki administracji publicznej. Od tego, kto zleca sporządzenie opinii technicznej, zależy zakres wykonywanych badań oraz szczegółowość dokumentu. Ekspertyza budowlana jest oficjalnym pismem urzędowym traktowanym jako dokument prawny. Z tego względu może być ona wykorzystywana w sprawach karnych i cywilnych z zakresu prawa budowlanego.

Prawidłowo przygotowana ekspertyza budowlana jest opracowana na podstawie oględzin budynku użytkowego. Zakres wykonywanych przez rzeczoznawcę budowlanego badań zależy od przeznaczenia opinii technicznej i tego, kto zleca wykonanie ekspertyzy budowlanej. Opinia rzeczoznawcza powinna być wykonana na podstawie wyliczeń wytrzymałości poszczególnych części budynku mieszkalnego, w szczególności – ścian nośnych i działowych, stropów, fundamentów, podpiwniczenia i elewacji. Poza tym podczas oględzin ekspert powinien także sprawdzić wszystkie zamontowane w budynku instalacje. Rzeczoznawca budowlany nie może też pominąć weryfikacji działki, na której znajduje się nieruchomość. Pamiętajmy, że oprócz potwierdzenia stanu technicznego budynku mieszkalnego, który pozwala na bezpieczne korzystanie z domu, ekspertyza budowlana może też wskazywać na wszelkiego rodzaju usterki budowlane i uszkodzenia powstałe podczas użytkowania domu.

Prawidłowo przygotowana ekspertyza budowlana powinna zawierać: pomiary i obliczenia wykonane podczas weryfikacji budynku i jego otoczenia, dokumentację rysunkową i fotograficzną budynku i jego części, opis zniszczeń, które zostały wykryte podczas oględzin rzeczoznawcy budowlanego, opis błędów wykonawczych, które mogły przyczynić się do powstania uszkodzeń, opis możliwych działań naprawczych z kosztorysem remontu, a także ocenę stanu technicznego budynku.

Kiedy rzeczoznawca budowlany wykonuje ekspertyzę budowlaną?

Rzeczoznawca budowlany przygotowuje ekspertyzę budowlaną przed odbiorem nowego budynku, który jeszcze nie był użytkowany, po to, żeby określić jakość wykonanych robót budowlanych. Ekspert w dziedzinie budownictwa przed przekazaniem budynku właścicielowi lub inwestorowi powinien poza tym sprawdzić, czy na każdym etapie wykonawca postępował zgodnie z wytycznymi projektanta. Wszystko po to, żeby mieć pewność, że nieruchomość będzie bezpieczna dla jej użytkowników. Poza tym przypadkiem ekspertyza budowlana musi być zlecana każdorazowo przy okazji zmiany przeznaczenia użytkowania budynku, przebudowy, nadbudowy, wyznaczenia w budynku mieszkalnym lokalu użytkowego, generalnego remontu, zmiany instalacji, a także zamontowania drzwi lub okien. Obowiązkowo opinia techniczna musi być sporządzona, kiedy dojdzie do uszkodzeń budynku.

 

Pozycjonowanie stron Warszawa