26 10

Coraz więcej polskich przedsiębiorców decyduje się na zatrudnianie obcokrajowców. Pracownicy zza wschodniej granicy to dla polskich firm czasem jedyna szansa na uzupełnienie braków kadrowych i skompletowanie pełnego zespołu. Z uwagi na to polscy przedsiębiorcy zastanawiają się, jak legalnie, łatwo i szybko zatrudnić pracownika z Ukrainy.

Legalne zatrudnienie obywatela Ukrainy

Legalne zatrudnienie Ukraińców przez polskich przedsiębiorców jest możliwe dzięki udogodnieniom, jakie zostały wypracowane na przestrzeni lat. Proces ten może odbywać się bez ubiegania się o zezwolenie na pracę w urzędzie wojewódzkim, co pozwala znacznie przyspieszyć procedury związane z legalnym zatrudnieniem obywatela Ukrainy w polskim przedsiębiorstwie. 

Jedna z dostępnych opcji legalnego zatrudnienia obywatela Ukrainy  powinien złożyć we właściwym powiatowym urzędzie pracy (PUP) oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W oświadczeniu należy wskazać dane osobowe cudzoziemca, dane podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, informacje dotyczące pracy powierzonej cudzoziemcowi,  okres powierzenia pracy. Sama procedura wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń przez PUP nie jest związana z przeprowadzaniem tak zwanego testu rynku pracy. Pozwala to skrócić cały proces do minimum (ustawowy termin wynosi 7 dni roboczych) i znacznie szybciej zatrudnić cudzoziemca w sposób zgodny z obowiązującym w Polsce prawem.

Warunki, które trzeba spełnić, aby uzyskać oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi jest dokumentem, który powinien spełniać dwa podstawowe warunki. Po pierwsze, obcokrajowiec, którego pragnie się zatrudnić, powinien być obywatelem takich krajów, jak Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina, bądź Armenia. Należy także pamiętać, że oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi umożliwia zatrudnienie cudzoziemca przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych. 

W oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi powinny być zawarte warunki pracy cudzoziemca. Ta procedura nie dotyczy zatrudnienia do wykonywania prac sezonowych, na które należy koniecznie uzyskać stosowne zezwolenie.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – kto może je odebrać z PUP?

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Składane w odpowiednim powiatowym urzędzie pracy nie wymaga wszczęcia procedury sprawdzającej, czy potrzeby kadrowe konkretnego pracodawcy mogą być zaspokojone na lokalnym rynku pracy, m.in. w ramach otwartej i ogólnodostępnej rekrutacji prowadzonej przez wskazany urząd pracy. 

Należy pamiętać, że oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi trzeba złożyć przed podjęciem zatrudnienia przez obywatela Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Rosji, Armenii czy Mołdawii. Taka osoba może rozpocząć wykonywanie obowiązków zawodowych dopiero wtedy, gdy urząd wpisze dane oświadczenie do ewidencji oświadczeń. Z uwagi na to, dokument należy złożyć i po rozpoznaniu go przez powiatowy urząd pracy, odebrać osobiście jako osoba zatrudniająca. Proces ten można skrócić, ponieważ w razie nieobecności pracodawcy dokumenty zatwierdzone przez PUP może odebrać również jego pełnomocnik, który powinien przy odbiorze oświadczenia mieć przy sobie oryginał pełnomocnictwa podpisany przez pracodawcę. W okresie obowiązującego stanu epidemii część powiatowych urzędów pracy wprowadziła możliwość złożenia i odebrania zarejestrowanego oświadczenie drogą elektroniczną. 

Jakie dokumenty należy dołączyć do oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

Każda osoba chcąca zatrudnić obywatela Ukrainy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy powinna wiedzieć, że do tego celu niezbędne są:

  • dokument potwierdzający tożsamość pracodawcy w przypadku osoby fizycznej bądź odpis z KRS,
  • oświadczenie o niekaralności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy,
  • dowód wniesienia opłaty za złożenie oświadczenia,
  • kopię paszportu cudzoziemca.

Wszystkie wymienione dokumenty należy dołączyć do oświadczenia podczas wysłania dokumentu do PUP w formie papierowej lub elektronicznej.

Skrócona procedura zatrudniania obywateli Ukrainy w Polsce sprawia, że coraz więcej przedsiębiorców decyduje się skorzystać z tej możliwości. Należy pamiętać, że zatrudnienie Ukraińca do prac sezonowych wymaga przeprowadzenia innej procedury w PUP, ponieważ konieczne jest stosowne zezwolenie. W innych przypadkach wystarczy uzyskanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Czy do legalnego zatrudnienia obywatela Ukrainy do prac sezonowych wystarczy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

Wielu przedsiębiorców popełnia kardynalny błąd, zatrudniając Ukraińców do prac sezonowych bez zezwolenia, rejestrując jedynie oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.  Jednak od początku 2018 roku nie jest to działanie zgodne z prawem. 

Praca sezonowa jest wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Do takich prac można zaliczyć uprawę rolną, hodowlę i chów zwierząt, a także niektóre usługi gastronomiczne i hotelarskie.

Procedura jest bardziej skomplikowana i czasochłonna. Dlatego też osoba chcąca zatrudnić do pracy sezonowej obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy musi rozpocząć starania o uzyskanie zezwolenia z odpowiednim wyprzedzeniem.

źródło: sawickiwspolnicy.pl – adwokat Warszawa

Pozycjonowanie stron Warszawa