17 06

Filtry stosowane w sprężarkach powietrza mają na celu zatrzymywanie zanieczyszczeń, cząstek stałych, wilgoci i oleju, aby zapewnić czyste i bezpieczne medium. Jakie są najpopularniejsze filtry wykorzystywane w sprężarkach? I czy konieczne jest stosowanie filtrów w celu uzdatniania sprężonego medium? 

Czy sprężone powietrze wymaga filtracji?

Sprężone powietrze wymaga filtracji w większości zastosowań przemysłowych. Filtracja sprężonego powietrza przyczynia się do poprawy niezawodności, wydajności i trwałości układów pneumatycznych oraz chroni urządzenia i procesy przed zanieczyszczeniem. W zależności od konkretnych wymagań i norm aplikacji mogą być stosowane różne rodzaje filtrów, takie jak filtry ssące, filtry oleju, filtry powietrza sprężonego, filtry węglowe itp.

Filtracja sprężonego powietrza jest istotna z powodu zanieczyszczeń, które w wyniku kompresji gazu stanowią wyższy odsetek w metrze sześciennym. Do zanieczyszczeń znajdujących się w sprężonym powietrzu zalicza się cząstki stałe, wilgoć i cząsteczki oleju.  

W sprężonym powietrzu mogą znajdować się cząstki stałe, takie jak pył, kurz, zanieczyszczenia atmosferyczne i osady. Filtracja pozwala usunąć te cząstki, chroniąc urządzenia, narzędzia i procesy przed zanieczyszczeniem. Należy podkreślić, że cząstki stałe mogą uszkadzać elementy pneumatyczne, narzędzia i urządzenia, powodując awarie i utratę wydajności.

Filtracja sprężonego powietrza pozwala również na wyeliminowanie wilgoci. Sprężanie powietrza powoduje kondensację wilgoci, która może występować w postaci pary wodnej. Wilgoć może być szkodliwa dla narzędzi, urządzeń i procesów, a także prowadzić do korozji i uszkodzenia układów pneumatycznych. Filtry separujące wody są używane do usuwania wilgoci i utrzymania suchego sprężonego powietrza.

Ważną rolą filtracji jest także redukcja zawartości oleju. W niektórych przypadkach sprężone powietrze może zawierać olej lub substancje smarujące, szczególnie w przypadku sprężarek olejowych. Filtracja oleju pozwala usunąć te zanieczyszczenia, zapewniając czyste sprężone powietrze w aplikacjach, gdzie obecność oleju jest niepożądana, takich jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny czy elektroniczny.

Celem filtracji sprężonego medium jest zapewnienie oczekiwanej jakości sprężonego powietrza. W niektórych branżach, takich jak przemysł spożywczy, medycyna czy elektronika, wymaga się wysokiej jakości sprężonego powietrza. Filtracja pomaga spełnić te wymagania poprzez usuwanie cząstek stałych, wilgoci, oleju i innych zanieczyszczeń, co zapewnia czyste i bezpieczne sprężone powietrze do zastosowań specjalistycznych.

Rodzaje filtrów do sprężarek

W układach sprężonego powietrza stosuje się różnorodne filtry pozwalające na usunięcie większości zanieczyszczeń. Wśród powszechnie wykorzystywanych znajdują się filtry oleju, filtry powietrza, filtry ssące i filtry węglowe. Oczywiście nie jest to zbiór zamknięty, ale przedstawiający najczęściej stosowane filtry w układach sprężania powietrza. 

Filtr oleju jest stosowany w sprężarkach zasilanych olejem do zatrzymywania cząstek stałych, osadów i zanieczyszczeń obecnych w oleju smarującym. Filtr oleju pomaga utrzymać czystość oleju i dzięki temu chroni elementy sprężarki przed uszkodzeniem. Cechy filtra oleju obejmują skuteczną filtrację, niski spadek ciśnienia i długotrwałą wydajność.

Filtr sprężonego powietrza jest umieszczany na wyjściu sprężarki powietrza i ma za zadanie zatrzymywać cząstki stałe, olej i wilgoć ze sprężonego powietrza przed dostaniem się do systemu pneumatycznego. Cechy filtrów powietrza sprężonego obejmują wysoką skuteczność separacji cząstek, niski spadek ciśnienia i możliwość regulacji stopnia czystości.

Filtr ssący jest umieszczany na wejściu sprężarki powietrza i ma za zadanie zatrzymywać większe cząstki stałe i zanieczyszczenia z powietrza ssanego. Cechy filtra ssącego obejmują wysoką skuteczność zatrzymywania cząstek, niski spadek ciśnienia i długą żywotność.

Filtr węglowy, znany także jako filtr adsorpcyjny, jest stosowany w celu usuwania z powietrza sprężonego nieprzyjemnych zapachów, gazów, oleju i innych zanieczyszczeń lotnych. Cechy filtrów węglowych obejmują zdolność do adsorpcji substancji chemicznych, skuteczną redukcję odorów i możliwość wymiany wkładu węglowego.

Warto zaznaczyć, że specyficzne cechy filtrów do sprężarek powietrza mogą się różnić w zależności od producenta, modelu i zastosowania konkretnej sprężarki. Wybór odpowiednich filtrów powinien uwzględniać wymagania aplikacji, oczekiwaną jakość sprężonego powietrza oraz zalecenia producenta sprężarki.

źródło: ALMIG sprężarki powietrza

Pozycjonowanie stron Warszawa