15 01

Transport multimodalny jest szczególnie korzystny w globalnym handlu i logistyce, gdzie połączenie w jednym procesie przewozowym kilku różnych środków transportu znacząco wpływa na efektywność dostaw. Tu duże znaczenie ma także usługa “door-to-door”. Czym jest transport multimodalny i jakie zastosowanie znajduje w nim usługa “od drzwi do drzwi”?

Co to jest transport multimodalny?

Transport multimodalny jest przewozem towarów przy wykorzystaniu co najmniej dwóch różnych środków transportu. Wykorzystuje się do niego miks transportu drogowego, kolejowego, morskiego czy lotniczego w realizacji jednej umowy transportowej. W transporcie multimodalnym towar jest przewożony w jednej i tej samej jednostce ładunkowej (na przykład kontenerze) lub pojeździe, bez konieczności przeładunku towarów, gdy zmienia się środek transportu.

Jak już wspominaliśmy w transporcie multimodalnym towarów pomimo tego, że odbywa się różnymi środkami, stosuje się jedną umowę z jednym operatorem transportowym, który bierze na siebie odpowiedzialność za cały transport od punktu nadania do miejsca docelowego. Wykorzystuje on do przewozu różne rodzaje transportu, co pozwala wykorzystać ich indywidualne zalety, takie jak szybkość, koszt, zasięg czy pojemność. Transport multimodalny jest najczęściej wykorzystywany na długich trasach, na co pozwala połączenie zalet transportu lokalnego (np. drogowego) z dalekosiężnym (np. morskim lub lotniczym) w jednym procesie transportowym.

Niewątpliwą zaletą spedycji multimodalnej jest efektywność i wysoka ekonomiczność procesu, ponieważ pozwala ona na optymalizację każdego etapu procesu transportowego, wykorzystując najbardziej odpowiedni środek transportu dla danej części trasy. Jednocześnie ten rodzaj transportu jest najbardziej ekologiczny. Pozwala na zmniejszenie śladu węglowego transportu, czyli obniżenie emisji CO2 w porównaniu do korzystania tylko z jednego środka transportu, zwłaszcza gdy w proces przewozu włącza się bardziej ekologiczne opcje, jak kolej.

Usługa “od drzwi do drzwi” – na czym polega w transporcie multimodalnym?

Usługa „door to door” w logistyce i transporcie towarów jest określeniem kompleksowej obsługi przewozu ładunku od nadawcy do odbiorcy, bez wymagania od klienta zaangażowania w procesy pośrednie, takie jak załadunek, rozładunek, odprawy celne czy przejazdy pomiędzy różnymi punktami transportowymi. W rezultacie to operator logistyczny 

przejmuje zarządzanie całym procesem transportu, od odbioru towarów bezpośrednio od nadawcy, przez wszelkie niezbędne etapy transportu, aż do dostarczenia ich do miejsca docelowego wskazanego przez odbiorcę. W ten sposób klient zrzuca z siebie obowiązki związane z organizacją całego procesu transportowego i deleguje je na wyspecjalizowaną firmę spedycyjną. 

W przypadku transportu multimodalnego spedytor obsługujący usługę “door-to-door” wykorzystuje różne środki transportu w celu uzyskania optymalnych parametrów przewozu w zakresie trasy, czasu, ceny, bezpieczeństwa czy ślad węglowego transportu. W ramach tej usługi mogą być wykorzystywane różne formy transportu, w tym drogowy, kolejowy, morski, lotniczy. Warto podkreślić, że usługa “od drzwi do drzwi” obejmuje również załadunek towaru u nadawcy i rozładunek u odbiorcy, co jest szczególnie ważne przy ciężkich lub skomplikowanych przesyłkach.

W przypadku transportu multimodalnego usługa “door-to-door” na dalekich trasach, np. z Chin do Polski, wymaga transportu ładunku od nadawcy do terminala przeładunkowego, następnie załadunku na środek transportu dalekobieżnego (pociąg, kontenerowiec czy samolot), przewóz do docelowego terminala przeładunkowego, a następnie dostarczenie (zazwyczaj za pomocą transportu drogowego) ładunku do adresata. Warto podkreślić, że sprawdzone firmy spedycyjne, które oferują usługi „door to door”, zazwyczaj zapewniają możliwość śledzenia przesyłki, dzięki czemu klienci mogą w czasie rzeczywistym monitorować status swojej przesyłki.

Ta usługa jest popularna w międzynarodowym handlu, szczególnie w przypadku skomplikowanych łańcuchów dostaw, gdzie ważna jest płynność i efektywność przepływu towarów.

źródło: Symlog spedycja międzynarodowa

Pozycjonowanie stron Warszawa