19 02

Audyt systemu sprężonego powietrza jest ważnym narzędziem zarządzania energią i efektywnością w zakładach przemysłowych i komercyjnych, pozwalającym na identyfikację obszarów poprawy oraz osiągnięcie oszczędności i efektywniejszego wykorzystania zasobów.

Na czym polega audyt systemu sprężonego powietrza?

Audyt systemu sprężonego powietrza to kompleksowa ocena efektywności i wydajności całego systemu sprężonego powietrza w zakładzie przemysłowym lub komercyjnym. Celem audytu jest zidentyfikowanie potencjalnych obszarów optymalizacji oraz wprowadzenie zmian, których celem jest poprawa wydajności, oszczędność energii oraz redukcja kosztów eksploatacyjnych. 

Audyt systemu sprężonego powietrza powinien obejmować zarówno sprężarki, jak i pomiar wydajności systemu, zużycie energii, jakość sprężonego powietrza, a także rozpoznanie szczelności układu. Pierwszym krokiem jest inspekcja i ocena pracy sprężarek działających w systemie. Audytorzy sprawdzają stan techniczny kompresorów, ich wydajność, zużycie energii oraz zgodność z zastosowanymi normami i standardami. Weryfikują również dostosowanie wykorzystywanych sprężarek do wymagań systemu. W następnym etapie przeprowadza się pomiary wydajności poszczególnych elementów systemu, takich jak sprężarki, filtry, osuszacze powietrza, separatory oleju, regulatory ciśnienia itp. W ten sposób można określić ich rzeczywistą wydajność i sprawność. Następnie wykonuje się analizę zużycia energii, która pozwala zidentyfikować obszary nadmiernego zużycia energii. Na tej podstawie wskazuje się rozwiązania, których celem będzie redukcja nadmiernego zużycia prądu.

W audycie systemu sprężonego powietrza ważną rolę gra sprawdzenie szczelności działania systemu oraz określenie miejsc, gdzie następują straty energii. Analiza obejmuje identyfikację i ocenę wszelkich strat energii w systemie, takich jak straty na przewodach, wycieki powietrza, nieprawidłowe ustawienia regulatorów ciśnienia itp. Pozwala to na szybką naprawę, która w sposób kompleksowy minimalizuje straty energii. 

W ramach audytu przeprowadza się również ocenę jakości sprężonego powietrza.  Jakość medium roboczego sprawdza się pod kątem zgodności z normami i wymaganiami dotyczącymi czystości, wilgotności, obecności oleju, cząstek stałych itp.

Niezbędnym elementem stanowiącym podsumowanie audytu są raport i rekomendacje. W raporcie zawarte są wyniki analizy, zalecenia optymalizacyjne oraz rekomendacje dotyczące dalszych działań. Raport ten służy jako podstawa do podejmowania decyzji dotyczących modernizacji, inwestycji czy zmian w zarządzaniu systemem sprężonego powietrza, które prowadzić będą do poprawy wydajności i efektywności działania systemu.

Dlaczego warto wykonywać audyt systemu sprężonego powietrza? 

Wykonywanie audytu systemu sprężonego powietrza zapewnia wiele korzyści i jest kluczowe dla efektywnego zarządzania energią oraz osiągnięcia oszczędności w zakładach przemysłowych i komercyjnych. Realizacja audytu pozwala zidentyfikować obszary nadmiernego zużycia energii i możliwości optymalizacji, co prowadzi do redukcji zużycia energii elektrycznej i tym samym obniżenia kosztów eksploatacyjnych. Audyt i idące za nim działania optymalizacyjne poprawiają wydajność i efektywność systemy, co przekłada się na lepsze wykorzystanie zasobów oraz zwiększenie produkcji przy mniejszym zużyciu energii. To z kolei prowadzi do obniżenia kosztów eksploatacyjnych związanych z systemem sprężonego powietrza, co ma bezpośredni wpływ na rentowność firmy.

Wdrożenie zaleceń wynikających z audytu systemu sprężonego powietrza zwiększa niezawodność układu. Audyt pozwala zidentyfikować potencjalne problemy techniczne i awaryjne, co umożliwia ich naprawę lub usunięcie przed wystąpieniem poważniejszych awarii. Dzięki temu zwiększa się niezawodność systemu i minimalizuje ryzyko przestojów w produkcji. Jednocześnie wynikająca z audytu optymalizacja systemu będzie również przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń, co ma korzystny wpływ na środowisko i zrównoważony rozwój.

Podsumowując, audyt systemu sprężonego powietrza przynosi wiele korzyści, w tym oszczędność energii, redukcję kosztów eksploatacyjnych, poprawę wydajności, zwiększenie niezawodności oraz zgodność z regulacjami. To sprawia, że jest to ważne narzędzie dla firm dążących do efektywnego zarządzania energią, optymalizacji kosztów i zrównoważonego rozwoju.

źródło: AG Kompressoren kompresory i sprężarki

Pozycjonowanie stron Warszawa