30 11

Przemysł bez kompresorów powietrza straciłby swój rozmach i główne narzędzie pracy. Próżno szukać gałęzi przemysłu, która nie stosuje sprężarek powietrza. Nie jest to przypadek. Taki stan rzeczy wynika z charakterystyki sprężonego powietrza oraz jego licznych zalet i korzyści płynących ze stosowania tego medium. Jednak nie byłoby sprężonego powietrza bez kompresorów powietrza. Wyjaśniamy, czym są sprężarki, jakie jest ich zastosowanie i jakie rozwiązania dla przemysłu oferują.

Kompresory powietrza — charakterystyka urządzeń

Kompresory, zwane również sprężarkami powietrza, to urządzenia służące do podnoszenia ciśnienia powietrza. Powietrze atmosferyczne zostaje zassane przez kompresor, a następnie poddane procesowi sprężania. Mechanizm działania sprężarki powietrza może być różny w zależności od tego, czy jest to urządzenie śrubowe, czy tłokowe. Kompresory dzieli się także na olejowe lub bezolejowe, w zależności od tego, jaką zastosowano w nich substancję odpowiedzialną za zmniejszenie tarcia i odprowadzenie ciepła.

 

Kompresory powietrza można podzielić ze względu na wymagania techniczne ciśnień roboczych i wydajności. Zgodnie z nim wyróżniamy sprężarki objętościowe i przepływowe. Kompresory objętościowe zwane są inaczej wyporowymi. Proces sprężania powietrza odbywa się poprzez zmniejszenie jego objętości w komorze, a następnie wyparcie go. Taki mechanizm działania stosują sprężarki tłokowe. Natomiast w sprężarkach przepływowych sprężanie powietrza realizowane jest poprzez zamianę energii kinetycznej strumienia na energię potencjalną, czyli ciśnienie. Tak szeroki wybór kompresorów i stosowanych w nich rozwiązań sprawia, że z łatwością można dobrać urządzenie dostosowane do potrzeb użytkownika i konkretnego zakładu z każdej branży. 

 

Wykorzystanie sprężonego powietrza w przemyśle jest nie tylko wydajne i efektywne, ale również bezpieczne, ekologiczne i oszczędne. Jego magazynowanie i transport, nawet na duże odległości, nie stanowią problemu.

Zastosowanie kompresorów powietrza w przemyśle

Kompresory stosowane w przemyśle mogą funkcjonować w różny sposób w zależności od wielkości zakładu, który zaopatrują w sprężone powietrze. W mniejszych warsztatach sprawdzą się kompresory na zbiornikach, które są kompaktowe i zapewniają pełną funkcjonalność przy jednoczesnej oszczędności miejsca. Natomiast w dużych zakładach produkcyjnych i innych działających w szeroko pojętym przemyśle niezbędne jest zastosowanie zaawansowanych systemów zaopatrywania w sprężone powietrze. Ich dobór i konfiguracja są ściśle uzależnione od zapotrzebowania danego przedsiębiorstwa. W skład takiego systemu wchodzi kilka lub nawet kilkanaście kompresorów wraz z urządzeniami uzdatniającymi sprężone powietrze, takimi jak osuszacze, filtry lub spusty kondensatu. Przy projektowaniu złożonego układu sprężonego powietrza koniecznie trzeba uwzględnić takie czynniki jak:

  • całkowite zapotrzebowanie na sprężone powietrze w obiekcie,
  • liczba stanowisk odbiorczych, czyli punktów, do których będzie dostarczane sprężone powietrze;
  • ilość sprężonego powietrza, która będzie zużywana na poszczególnych stanowiskach;
  • długość poszczególnych odcinków instalacji, która zależy od usytuowania stanowisk odbiorczych;
  • ciśnienie robocze wymagane do uruchomienia maszyn, urządzeń i narzędzi na każdym stanowisku.

 

Nowoczesne kompresory powietrza są rozwiązaniem szytym na miarę. Oznacza to, że dzięki swojej dużej elastyczności można je stosować do różnych celów niemal w każdej branży i gałęzi przemysłu. Najczęściej jednak stosuje się sprężone powietrze do zasilania urządzeń pneumatycznych takich, jak na przykład pistolety lakiernicze, szlifierki, klucze udarowe czy przecinarki. 

 

Sprężone powietrze jest wykorzystywane jako środek czyszczący w środowiskach niedostępnych dla wilgoci. Kompresory powietrza pełnią również istotną rolę w medycynie, gdzie sprężone powietrze napędza urządzenia i sprzęt medyczny, np. w gabinetach stomatologicznych. 

 

Instalacja sprężonego powietrza może służyć do transportowania pneumatycznego materiałów sypkich. W przemyśle stosuje się sprężone powietrze także w procesie suszenia i chłodzenia. Najlepsze efekty pracy z kompresorami powietrza osiąga się dzięki ich właściwemu doborowi i dostosowaniu parametrów do warunków panujących w zakładzie.

 

Pozycjonowanie stron Warszawa