27 10

Jednym z podstawowych elementów wyposażenia szpitali są instalacje gazów medycznych. Gazy te są wykorzystywane w diagnostyce, profilaktyce i badaniach laboratoryjnych. Oprócz tego, tlen medyczny i inne gazy są niezbędne niezbędny w czasie wykonywania rozmaitych zabiegów, także dla potrzeb anestezjologicznych. Jak powinna wyglądać bezpieczna instalacja gazów medycznych?

Gazy medyczne – rodzaje i zastosowania

Tlen medyczny

Jednym z podstawowych gazów, wykorzystywanych w szpitalu, jest tlen medyczny. Ten życiodajny gaz używany jest do rozmaitych zabiegów, począwszy od resuscytacji, kończąc na wspomaganiu oddychania i wentylacji płuc. Jeśli chodzi o tlen, zastosowanie jest bardzo szerokie – obejmuje też wypełnienie komór hiperbarycznych. Ale w zasadzie co to jest tlen medyczny? To gaz o czystości co najmniej 99,5% – niezbędny do oddychania, zamknięty w butli pod ciśnieniem. W szpitalach bezpieczna instalacja spręża gazy takie jak tlen, aby personel mógł z nich skorzystać i udzielić pacjentom pomocy medycznej lub przeprowadzić zaplanowane zabiegi. Skąd się bierze tlen medyczny? Bogate w tlen powietrze jest sprężane tak, aby zapewnić jak największe stężenie życiodajnego gazu. Większość szpitali posiada duże zbiorniki, które są magazynami tlenu. Dzięki zgromadzeniu zapasu oraz wydajnej instalacji, placówki mogą przeprowadzać szybką i bezpieczną dystrybucję.

Gazy anestetyczne

Kolejną grupą gazów medycznych są gazy anestetyczne, wykorzystywane w anestezjologii – na przykład do przeprowadzania narkozy lub utrzymywania pacjenta w stanie śpiączki farmakologicznej. Przykładem jest wykorzystywany przy znieczuleniach ogólnych podtlenek azotu – instalacja dostarczająca ten anestetyk to podstawa w każdym szpitalu. Najczęściej stosuje się mieszankę podtlenku azotu z tlenem (w proporcji 50:50). Instalacja podtlenku azotu powinna być nie tylko wydajna, ale również bezpieczna i poprawnie oznaczona, aby personel placówki mógł z niej efektywnie korzystać.

Próżnia medyczna

W sytuacji, gdy występuje potrzeba odsysania śluzu lub płynów infuzyjnych (a więc w czasie zabiegów i operacji), szpitale wykorzystują gazy medyczne, takie jak próżnia. Najczęściej spotykana w medycynie instalacja to stacja i centralna próżnia – definicja stanowi, że to stan bardzo wysokiego rozrzedzenia gazu, gwarantujący stałe ciśnienie próżni w rurociągach gazów medycznych. Próżnia w szpitalu potrzeba jest również na salach intensywnej opieki medycznej OIOM.

Bezpieczne instalacje gazów medycznych – budowa

Bez względu na rodzaj i wykorzystywane medyczne gazy techniczne, niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa całej instalacji. Każdy system składa się z co najmniej 3 elementów:

  • Źródło zasilania, skąd gazy medyczne są rozprowadzane
  • System rurociągów – zaprojektowany tak, aby jak najszybciej dystrybuować gaz
  • Jednostka zasilająca – stanowiąca ostatni element instalacji

Jeśli chodzi o gazy medyczne, przepisy aktualnie obowiązujące przy wykonywaniu instalacji szpitalnych, to ustawa z dnia 11 września 2015 roku. Stanowi ona o minimalnych wymaganiach jakościowych dla poszczególnych elementów instalacji rozprowadzających gazy medyczne.

W czasie projektowania lub rozbudowy systemu niezwykle ważne jest, aby zadbać nie tylko o wydajność, ale również bezpieczeństwo całego procesu. Wszystko po to, aby gazy medyczne spełniły swój cel – pomogły w przeprowadzeniu skutecznej interwencji medycznej.

źródło: inmed.pl – producent sprzętu medycznego dla szpitali

Pozycjonowanie stron Warszawa