05 03

Wszelkiego rodzaju zobowiązania, w szczególności kredyty opiewające na duże kwoty, są obciążeniem, którego chcemy się jak najszybciej pozbyć. Natomiast kredyty frankowe na duże sumy budzą w kredytobiorcach jeszcze silniejsze emocje. Każdy klient banku posiadający takie zobowiązanie szuka sposobu, aby jak najszybciej skutecznie się go pozbyć. Frankowicze rozważają więc możliwość zawarcia ugody z bankiem, czy wejścia na drogę sądową, by w ten sposób ubiegać się o sprawiedliwe rozwiązanie dla siebie. Podpowiadamy, jakie opcje mają frankowicze i która z nich pozwoli skutecznie pozbyć się kredytu we franku.

Jakie możliwości prawne mają frankowicze?

Frankowicze, ze względu na problemy związane z kredytami, nieustannie szukają nowych rozwiązań, które umożliwiłyby im uwolnienie się od zależności od franka szwajcarskiego i kursu tej waluty. Dobra wiadomość jest taka, że orzecznictwo sądów w tej sprawie z każdym rokiem jest coraz bardziej przychylne dla kredytobiorców. Daje to dużo większe możliwości dochodzenia swoich praw niż jeszcze kilka lat temu. Wiąże się wprawdzie ze wstąpieniem na drogę sądową i wytoczeniem pozwu przeciwko bankowi, jednak daje duże szanse powodzenia, a więc warto próbować. Jednak jakie możliwości mają frankowicze? Jak skutecznie uwolnić się od kredytu we franku? Są dwie możliwości.

Odfrankowienie kredytu hipotecznego

Jedną z opcji, jakie mają frankowicze chcący uwolnić się od kredytu w CHF, jest jego odfrankowienie. Wniosek o odfrankowienie kredytu można złożyć bezpośrednio w banku. Jednak zdecydowana większość instytucji odrzuca taką prośbę. Nie warto się zniechęcać odmową. Najlepszym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy do sądu. Tam z kolei należy udowodnić, że kontrakt zawarty z bankiem zawiera niedozwolone klauzule dotyczące zasad przeliczania wartości zobowiązania i rat. Jakie skutki niesie za sobą decyzja sądu o odfrankowieniu kredytu?

Zobowiązanie względem banku powinno być traktowane jak złotówkowy kredyt hipoteczny. Bank musi więc przygotować rozliczenie, w którym uwzględni parametry cenowe ustalone w pierwotnie podpisanej umowie. Ważne jest także to, że przeliczeniu podlega cała kwota kredytu, nie jedynie pozostała do spłaty część. Może się więc okazać, że po uwzględnieniu wszystkich odsetek, pozostająca do spłaty kwota będzie już znikoma. Jest to jeden z bardziej skutecznych sposobów na pozbycie się kredytu we franku.

Unieważnienie umowy frankowej

Innym sposobem na uwolnienie się od kredytu frankowego jest unieważnienie umowy kredytowej. Nie można jednak liczyć na osiągnięcie tego na drodze polubownej. Banki nie godzą się na to rozwiązanie, ponieważ pozbawia je ono wszystkich zysków z kredytu. Ale od początku. Aby doprowadzić do unieważnienia swojej umowy kredytowej we frankach niezbędne jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Trzeba więc wytoczyć pozew przeciwko bankowi. Jednak aby to zrobić trzeba mieć jakiekolwiek podstawy. 

Sąd może zdecydować o unieważnieniu umowy kredytowej na podstawie zawartych w niej niedozwolonych postanowień umownych. Są to wszelkiego rodzaju regulacje i klauzule, które pozwalają bankowi na samodzielne i jednostronne ustalanie wysokości kursu waluty, zgodnie z którym będą odbywały się spłaty. Innymi niedozwolonymi zapisami są wszystkie treści, na które kredytobiorca nie miał rzeczywistego wpływu oraz te, które nie zostały z nim uzgodnione indywidualnie. 

Każdy taki zapis może zostać uchylony przez sąd. Bez nich z kolei umowa staje się niekompletna, a przez to nieważna. Należy pamiętać, że niedawne orzeczenie TSUE zabrania w takim przypadku uzupełniać luki w umowie kredytowej poprzez zapisy kodeksu cywilnego. Dlatego dochodzi do całkowitego unieważnienia umowy. Nakłada to na obie strony obowiązek doprowadzenia do stanu sprzed podpisania umowy. Tym samym kredytobiorca musi oddać bankowi cały udostępniony mu kapitał. Natomiast bank zwraca klientowi wszystkie odsetki wraz z dodatkowymi prowizjami, opłatami i wszystkimi poniesionymi przez klienta kosztami na rzecz banku. Dzięki temu stosunek prawny pomiędzy bankiem a kredytobiorcą zostaje definitywnie rozwiązany. Powoduje to jeszcze skuteczniejsze uwolnienie się od kredytu we franku.

źródło: kancelariarzucidlo.pl

Pozycjonowanie stron Warszawa