14 12

Pomiar pola-EM emitowanego do środowiska jest obowiązkowy dla wybranych instalacji – między innymi radiokomunikacyjnych i elektromagnetycznych. Warto zatem dowiedzieć się, czego tak naprawdę dotyczą i kto powinien zająć się ich wykonaniem.

Co to jest pomiar pola-EM?

 Na początek dobrze będzie wyjaśnić, że pomiary pola-EM mają na celu zbadanie wartości natężenia pola elektromagnetycznego wytwarzanego do środowiska przez konkretne urządzenia oraz instalacje. Przeprowadzane są one z różnych powodów. Wspomnieć trzeba chociażby o pomiarach mających ocenić poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy na podstawie zasad BHP.

Do tego dochodzą badania wpływu pola magnetycznego na określonym obszarze, na przykład w pobliżu budynków użyteczności publicznej, a także na środowisko.

Jakich obiektów i przedmiotów dotyczy pomiar pola-EM? Pole elektromagnetyczne emitują między innymi instalacje telekomunikacyjne – stacje nadawcze, linie średniego i wysokiego napięcia, czy też urządzenia wykorzystywane do radiolokacji i radionawigacji. Wspomnieć trzeba również o sprzętach medycznych, używanych do rehabilitacji, a także wszelkiego rodzaju zgrzewarkach oraz piecach indukcyjnych.

Kto powinien przeprowadzić pomiar pola elektromagnetycznego?

 Jeśli chodzi o środowisko pracy, za wykonanie niezbędnych badań odpowiada pracodawca. W przypadku pola-EM emitowanego do środowiska obowiązek ten dotyczy zarówno osób prowadzących instalację, jak i użytkowników urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne.

Obowiązujące przepisy dokładnie wskazują, że omawiane pomiary pola elektromagnetycznego muszą zostać zrealizowane jeszcze przed uruchomieniem wskazanych instalacji bądź urządzeń, a także w przypadku dowolnej zmiany warunków ich pracy bądź specyfikacji. Jeśli może ona wpłynąć na poziom emisji pola, należy zlecić badanie.

To samo tyczy się sytuacji, kiedy instalacja oddziałuje na większym obszarze niż do tej pory, co powoduje, że więcej osób jest potencjalnie narażonych na jej wpływ.

Dlaczego wykonywania pomiarów pola-EM jest obowiązkowe?

 Konieczność badania pola elektromagnetycznego wynika przede wszystkim z tego, w jaki sposób może ono oddziaływać na ludzi znajdujących się w ich zasięgu. Choć trzeba w tym miejscu podkreślić, że obecnie nie ma wystarczających dowodów na to, że negatywnie wpływa na zdrowie człowieka.

Światowa Organizacja Zdrowia wskazała jedynie na możliwość występowania tak zwanego efektu termicznego, który wiąże się z nadmiernym nagrzewaniem się skóry oraz wybranych fragmentów ciała. Należy jednak wspomnieć o tym, że organizm ludzki jest w stanie samodzielnie radzić sobie z tego typu zmianami, na przykład poprzez zwiększenie przepływu krwi.

Nie wiesz, czy musisz wykonać pomiar pola-EM? Skorzystaj z fachowego doradztwa!

 Nie da się ukryć, że temat badania pola elektromagnetycznego emitowanego do środowiska może okazać się skomplikowany. Zwłaszcza w zakresie obowiązków ciążących na konkretnych podmiotach związanych z przeprowadzaniem niezbędnych pomiarów.

Nie masz pewności, czy obowiązujące normy prawne dotyczą Ciebie i boisz się ewentualnych kar finansowych? W takiej sytuacji lepiej nie zdawać się na szczęście, tylko skorzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów. Mowa tutaj oczywiście o firmach działających w branży konsultingu środowiskowego.

Co możesz zyskać, decydując się na świadczone przez nie usługi? Przede wszystkim pełną informację na temat stanu prawnego dotyczącego pola-EM, a także obowiązków zlecania omawianych pomiarów. Fachowcy przekażą Ci pełną opinię na ten temat, na podstawie której będziesz w stanie zaplanować konkretne działania.

Współpraca z doradcami jest korzystna w głównej mierze ze względu na szansę uniknięcia kar finansowych i problemów prawnych. Zalecana jest ona szczególnie wówczas, gdy przedsiębiorca nie ma pełnej wiedzy zarówno na temat wpływu pola elektromagnetycznego na środowisko naturalne i człowieka, jak i procedur, które muszą zostać wykonane przed możliwością uruchomienia wskazanych instalacji bądź urządzeń.

źródło: EkoMeritum konsulting środowiskowy

Pozycjonowanie stron Warszawa