28 10

W magazynach, super- i hipermarketach, zakładach produkcyjnych, centrach logistycznych oraz innych miejscach wykorzystywane są wózki widłowe. Ułatwiają one transportowanie towarów z miejsca na miejsce, a także ich rozładowywanie z palet czy układanie na regałach. Funkcjonalność tych maszyn można poszerzyć dzięki zastosowaniu odpowiedniego osprzętu – zwłaszcza w postaci wideł teleskopowych bądź przedłużek do wideł.

Elementy niezwykle uniwersalne

Widły teleskopowe posiadają specyficzny kształt litery L i zintegrowane cylindry służące do bezproblemowej modyfikacji długości (co w znacznym stopniu przyspiesza realizowanie poszczególnych prac). Pozwalają zarówno na jednostronny załadunek i rozładunek pojazdów dostawczych, jak i na swobodne manipulowanie paletami w podwójnych regałach. Montowane są przede wszystkim w maszynach jezdniowych podnośnikowych o napędzie elektrycznym lub spalinowym. Stanowią wprost idealny wybór, gdy w danym przedsiębiorstwie odbywa się całoroczna obsługa towarów wielkogabarytowych, czyli o niestandardowych wymiarach i ponadprzeciętnej masie własnej. Nie należy natomiast używać ich w przestrzeniach o mocno ograniczonym metrażu, gdyż ze względu na trwałe mocowanie do wózka mogą utrudniać manewrowanie nim. W takiej sytuacji lepiej postawić na przedłużki do wideł.

Gwarancja oszczędności środków finansowych

Przedłużki to nic innego jak stalowe nakładki instalowane bezpośrednio do istniejących już wideł wózka. Ich kluczowym zadaniem jest wyraźne zwiększenie powierzchni roboczej – przy jednoczesnym braku zmiany udźwigu. Na rynku są dostępne egzemplarze o zróżnicowanej długości, szerokości, a nawet grubości. Ułatwia to perfekcyjne dostosowanie do konkretnego modelu maszyny i rodzaju ładunków podlegających transportowi. Przedłużki okazują się najbardziej przydatne w:

  • niewielkich magazynach i obiektach handlowych
  • miejscach, gdzie operator musi kilkukrotnie modyfikować długość wideł w ciągu dnia
  • zakładach sporadycznie obsługujących towary wielkogabarytowe

Niewątpliwym atutem omawianych nakładek jest to, że eliminują konieczność zakupu drogiego osprzętu, co skutkuje sporą oszczędnością pieniędzy. Przy okazji pozwalają nowo zatrudnionym pracownikom wprawiać się do wykonywania zaawansowanych czynności logistycznych na przedłużonej długości roboczej. Mogą być jednak mocowane wyłącznie do wideł w pełni sprawnych – bez widocznych uszkodzeń mechanicznych ani usterek technicznych.

Podstawowe parametry wyboru

Decydując się na przedłużki do wideł, trzeba wziąć pod uwagę kilka istotnych aspektów. Po pierwsze, powinny być one stworzone zgodnie z normą ISO2330 i opatrzone oznakowaniem CE. Po drugie, ogromne znaczenie ma ich kompatybilność z maksymalnym udźwigiem danych wideł. Dodatkowo warto zweryfikować ogólną wytrzymałość, jakość zastosowanego materiału, solidność spawów i blokad unieruchamiających oraz szerokość otworu wewnętrznego.

Podsumowując, widły teleskopowe i przedłużki zaliczamy do wyposażenia podnoszącego produktywność wózków widłowych. Każdy z tych elementów odznacza się nieco innym przeznaczeniem, więc przed ostatecznym zakupem należy zweryfikować jego faktyczną przydatność.

Pozycjonowanie stron Warszawa